Cognitive Behavioural Therapy

מה היא הגישה הקוגניטיבית התנהגותית (CBT)?

זה הוא סוג של טיפול שהפך לפופולרי במיוחד במהלך שני העשורים האחרונים ומתמקד באיך האדם חושב (קוגניציה) ומתנהג (התנהגות). הוא מתבסס על התאוריה לפיה המחשבות, הרגשות, התחושות הפיזיות וההתנהגויות קשורים האחד לשני ושעל ידי שינוי של אחד מהם, ניתן לשנות דפוסים שליליים ולשפר את איכות חייו של האדם.