Eye Movement Desentitisation & Reprocessing Therapy

מה  הוא   ?EMDR

 היא שיטת טיפול שפותחה בשנות ה-80 של המאה ה-20 כדרך להתמודד עם סימפטומים של טראומה. היא כוללת שימוש בגירוי דו צדדי, כמו בתנועות עיניים כשהמטופל עוקב אחר תנועת היד של המטפל מצד לצד בשדה הראיה של המטופל בזמן שהמטופל חושב על היבטים שונים קשורים לאירוע טראומטי. תנועת עיניים זו מאפשרת למטופל לעבד זיכרונות ורגשות קשים. מחקר מקיף הראה ששיטה זו מוצלחת במיוחד ובשנים האחרונות, היא משמשת כטיפול יעיל לטיפול גם בקשיים אחרים כולל חרדות ופוביות.